Tájékoztatás az eRecept működéséről

Az eRecept modul olyan központi szolgáltatásokat valósít meg, amelyek lehetővé teszik a vényrendelés és kiváltás valamennyi – az ártámogatáson kívüli – központi funkciójának támogatását.

A kialakított folyamatok lényege az, hogy a vényrendelési esemény (a megfelelő vénytartalommal együtt) az EESZT-ben (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) tárolt adatbázisba kerül, ahonnan az expediáló le tudja kérdezni a beteg érvényes vényeit, és a kiadás után a kiadott készítményt jelenti a modulnak.

A kiváltás vagy a páciens TAJ száma alapján, vagy az az átruházható felírási igazolással lehetséges. TAJ alapon kizárólag maga a páciens válthatja ki vényeit, és a TAJ kártya mellett fényképes személyazonosító igazolványt is fel kell mutatnia. Amennyiben a páciens rendelkezik eSzemélyi igazolvánnyal, akkor csupán erre az igazolványra van szükség. 

Más személy receptjeit egyelőre továbbra is a megszokott módon válthatjuk ki: a nyomtatott felírási igazolás a jelenlegi papír vényekhez hasonlóan lehetővé teszi a kiváltást TAJ megadása nélkül. 

2020. január 1-jétől az orvos nem köteles felírási igazolást készíteni és átadni a gyógyszerkészítmény felírását követően. A beteg kérésére valamint 14 éven aluli páciens részére történő vényírás esetén továbbra is minden esetben kötelező annak kiállítása és átadása. 

Az eRecept rendszer nem terjed ki a vényen rendelhető termékek teljes körére, 2017. november 1-jétől a vényköteles, valamint TB támogatással vényen rendelhető gyógyszereket kezeli. Következő lépésben a sorozatgyártású gyógyászati segédeszközök is bekerülnek a kezelt felírható termékkörbe. Anyatejet, gyógyfürdőt, fogászati kezeléseket a későbbiekben sem lehet elektronikus vényen rendelni.

Az EESZT-ben az adatok felvitelének, módosításának és hozzáférhetőségének szabályozása az egyik legfontosabb feladat. A kezelőorvos és az expediáló dolgozó az adatvédelmi szempontok érvényesülése mellett (jogszabályi előírások és a beteg által megadott önrendelkezési szabályok) férhet hozzá a rendszerben tárolt adatokhoz. A modul valamennyi eseményt (felírás, foglalás, kiváltás és ezek logikai törlése, valamint lekérdezés) rögzít a hozzáférési naplóban, melyet az érintett beteg megtekinthet.

A Térhez való kapcsolódás érdekében az egyes felíró oldali (háziorvosi, szakrendelői, kórházi stb.), illetve a gyógyszertári információs rendszereknek web service interfésszel kell rendelkezniük. 

A rendszer a kezelőorvosnak az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • vényírás;
 • ismétlődő vényírás (3 havi gyógyszermennyiség rendelése 3 vényen);
 • felírt vény visszavonása;
 • vények összefoglaló listájának lekérdezése TAJ alapon;
 • egyes vények lekérdezése.

A rendszer az expediáló dolgozónak az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • TAJ szám kiolvasása a páciens elektronikus személyi igazolványából
 • vények TAJ alapú lekérdezése
 • papír alapú vény patikai rögzítése;
 • azonos gyógyszertárban rögzített vény visszavonása;
 • konkrét vény lekérdezése;
 • vény foglalása;
 • azonos gyógyszertárban lefoglalt vény feloldása;
 • vény kiadása;
 • azonos gyógyszertárban kiadott vény visszavonása
 • retaksa funkció
 • kézigyógyszertárhoz kapcsolódó funkciók.

A lekérdezések során a gyógyszerkiadó szakasszisztens csak az aktív vényeket, a gyógyszerészek jelenleg ezen felül az adott gyógyszertárban kiadott vényeket is láthatják. Az orvosok – a jogszabályban meghatározott módon – az általuk kezelt páciens gyógyszerelését is láthatják az önrendelkezés során megadott szabályok szerint szűrve. 

A modul az alábbi ellenőrzéseket végzi el:

 • Jogosultsági ellenőrzés: az ágazati dolgozók közül csak orvos, gyógyszerész és gyógyszerkiadó asszisztens férhet hozzá a rendszerhez.
 • Formai ellenőrzés: az eRecept modul csak megfelelő formátumú dokumentumokat fogad be.
 • Tartalmi ellenőrzés: az eRecept modul csak a releváns közhiteles kódtörzseknek és nyilvántartásoknak megfelelő dokumentumokat fogadja be.
 • Jogszabályi ellenőrzés: jogszabályban meghatározott speciális kritériumok ellenőrzése (pl. 50 ezer forintnál drágább készítményből egy vényre csak maximum egyhavi adag írható).
 • Finanszírozási ellenőrzés (csak a jövőben): TB-támogatott felírás esetén az eRecept modul meg fogja hívni a NEAK vényellenőrző szolgáltatását, és csak akkor fogadja be a vényt, ha megfelelő, ezáltal biztosítva azt, hogy ne legyen elszámolási vita a kiváltás során.

Recept felírásának és kiváltásának lehetőségei a jövőben:

Az e-egészségügyi rendszer bevezetésének fontos szempontja, hogy a jelenleg meglévő folyamatokban ne okozzunk törést, így a jövőben is lehet majd papíralapon vényt rendelni, és a kézzel írott vények is érvényesek maradnak. A “pro familia” receptek változatlanul papír alapon lesznek rendelhetők. A papír alapon, TAJ számmal felírt vények kiváltáskor a gyógyszertárban kerülnek be az EESZT-be, és válnak az eredetileg elektronikus úton rendelt vényekhez hasonlóan kereshetőkké.

A gyógyszerkiváltás lehetőségei bővülnek. A jövőben is kiváltható a felírt készítmény a megszokott formában papírrecepttel, vagy a papíralapú felírási igazolással, így akár gyermekünk, rokonunk, ismerősünk számára is a megszokott módon kiválthatjuk a gyógyszereket. Azonban az elektronikus vények papír nélkül is kiválthatóvá váltak, hiszen elegendő az eSzemélyi igazolvánnyal azonosítania magát a betegnek, hogy megkaphassa a Térben tárolt aktív receptjeit. Akinek még hagyományos személyi igazolványa van, úgy a TAJ kártya és személyazonosító okmány felmutatásával válthatja ki a felírási igazolás nélkül is a saját gyógyszereit. A felíró orvosnak 2019. végéig felírási igazolást kell adnia a betegnek minden eReceptről, ami a mostani papírvénnyel gyakorlatilag azonos lesz, és amivel bárki kiválthatja a felírt készítményeket, még akkor is, ha a patikában valamilyen technikai ok miatt nincs EESZT-kapcsolat. 2020-tól a páciens kérésére kell elektronikus vagy papír formában felírási igazolást készíteni, amivel szintén bárki kiválthatja a felírt készítményeket.

További információkat tudhat meg a Gyakran ismételt kérdések között a Gyakori kérdések gyógyszerészektől résznél.

MEGOSZTÁS