Betegjog

Az intézményben az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője

MEGLÉCZNÉ OCSENÁS MÁRIA

Mun­ka­időben elérhető te­le­fonszáma:

06/20-4899-658

E-mail: maria.ocsenas@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra helye: Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

1115 Bu­da­pest, Tétényi út 12-16.

Időpontja: Előre egyeztetett időben.

A JOGVÉDELMI KÉPVI­SELŐ AZ ORSZÁGOS BE­TEG­JO­GI, ELLÁTOTT­JO­GI, GYER­MEK­JO­GI ÉS DO­KU­MENTÁCIÓS KÖZPONT MUN­KATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGET­LEN SZEMÉLY

A fenti elérhetőségek si­ker­te­lensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055

On af­fa­irs of pa­ti­ents’ rights fo­reign langu­age pa­ti­ents sho­uld con­tact the foll­owing phone num­bers: +36/20/4899-614

Pa­ti­en­ten vom Aus­land können In­for­ma­ti­onen über Pa­ti­en­ten­rech­te-Fra­gen an der Te­lep­hon­num­mer +36/20/4899-614 er­hal­ten.