Alapellátás

Tájékoztató jellegű információk! A hivatalos rendelési időpontokat az Önkormányzat weboldalán találhatják!


I. Egészségügyi alapellátás

A./ Ügyeletek

VÁLTOZÁS 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet

24 órás gyermekorvosi és baleseti ügyelet


B./ Egészségügyi alapellátási orvosi körzetek

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 3/C. § (1) bekezdése értelmében „A háziorvosválasztás elősegítése céljából a települési önkormányzat jegyzője közszemlére teszi, valamint az önkormányzat honlapján közzéteszi a háziorvosi körzetek területi elhelyezkedését, továbbá a körzetek lakosságának orvosi alapellátását végző háziorvosok nevét és képesítési adatait. A háziorvosi körzeteket érintő változásokat – ideértve a háziorvos helyettesítését, illetve a személyében bekövetkezett változást – a közszemlére tétel során, valamint az önkormányzat honlapján folyamatosan aktualizálni kell.”

8/2017. (II. 27.) önk. rendelet Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület egészségügyi alapellátási, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás körzeteiről

Háziorvosi körzetek utcajegyzékei

Házi gyermekorvosi körzetek utcajegyzékei

Felnőtt fogorvosi körzetek utcajegyzékei

Gyermek fogorvosi körzetek utcajegyzékei

1./ Házi gyermekorvosok

2./ Felnőtt háziorvosok

3./ Felnőtt fogorvosok

4./ Gyermekfogorvosok

5./ Iskolaorvos az óvodákban és az általános iskolákban


C./ Védőnői Szolgálat 22

1221 Budapest, Káldor Adolf u. 5–9.

Telefon: 203-4571

Telefon: 06 20 509 3909

VÁLTOZÁS budafoki védőnői tanácsadás helye

„Védőnői Szolgálat 22” Alapító Okirata és SZMSZ-e

Státuszvizsgálathoz szükséges szülői kérdőívek: a kitöltött kérdőívet papíron leadhatja védőnőjénél, illetve e-mailben is elküldheti a bfvedono@hawk.hu címre

a) Iskolai védőnők

b) Iskolaorvos a kerületi középiskolákban

c) Területi védőnői körzetek adatai és utcajegyzékei

ca) Védőnői tanácsadás a Káldor Adolf utcai rendelőben

1221 Budapest, Káldor Adolf u. 5–9.

Tovább a „Védőnői tanácsadás a Káldor Adolf utcai rendelőben” oldalra

cb) Védőnői tanácsadás a Batthyány utcai rendelőben

1225 Bp. Batthyány u. 10-12.

Tovább a „Védőnői tanácsadás a Batthyány utcai rendelőben” oldalra

cc) Védőnői tanácsadás a III. utcai rendelőben

1224 Budapest, III. u. 1.

Tovább a „Védőnői tanácsadás a III. utcai rendelőben” oldalra


II. Járóbeteg szakellátás

1./ A XXII. kerületi Káldor Adolf Szakrendelő, Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

1221 Budapest, Káldor Adolf u. 5–9.

Tovább a XXII. kerületi Káldor Adolf Szakrendelő, Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. oldalára


2./ Tüdőgondozó, Tüdőszűrő, Pszichiátriai gondozó és Addiktológiai gondozó

Egészségügyi Szolgáltató: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. (1117 Budapest Fehérvári út 12. Központi telefonszám: 279-2100)

Tüdőgondozó XXII: 1221 Budapest, Városház tér 1. Telefon (előjegyzés szükséges): 229-3713

Tüdőszűrő XXII: 1221 Budapest, Városház tér 1. Telefon: 229-3704

XXII. Pszichiátriai Gondozó: 1221 Budapest, Városház tér 1. Telefon (előjegyzés szükséges): 226-8797

Addiktológiai Gondozó: 1221 Budapest Városház tér 1. Telefon (előjegyzés szükséges): 226-8797

Az előzőekben jelölt járóbetegszakellátások rendelési időit a szolgáltató http://szentkristofrendelo.hu/szakrendelesek_es_gondozok_felnott.php honlapján tekinthetik meg.