Nyilvános adatok

Térítési díj szabályzat
PDF Letöltés

Egészségügyi szolgáltatási szerződés (minta)
DOC Letöltés

Intézkedési terv 2023. az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről
PDF Letöltés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 1. sz. melléklete alapján közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok a Dél-budai Eg.szs.gügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft-nél
PDF Letöltés

Beszámoló a 2019. évről
PDF Letöltés

Egyszerűsített beszámoló a 2019. évről
PDF Letöltés

Független könyvvizsgálói jelentés a 2019. évről
PDF Letöltés

Új kijáró gyermek háziorvosi ügyelet a kerületben
PDF Letöltés

Átmenetileg a Kossuth Lajos utca 19. sz. alá költözik a 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet
PDF Letöltés

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Közbeszerzési terve
PDF  Letöltés

Egyszerűsített éves beszámoló (2016)
PDF Beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló (2015)
PDF Beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló (2014)
PDF Beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló (2013)
PDF Beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló (2012)
PDF Beszámoló
____________________________________________________________________________
2 db ultrahang készülék beszerzése
PDF összegezés az ajánlatok elbírálásáról
PDF
Szállítási szerződés
PDF
Szállítási szerzdés

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi-, számviteli-, bér-, és munkaügyi feladatainak ellátása (2016)
PDF Összegezés_az_ajánlatok_elbírálásáról
PDF Vállalkozói szerződés

Takarítási munkák a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. részére (2016)
PDF összegzés az ajánlatok elbírálásáról
PDF Vállalkozói szerződés

Takarítási munkák a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. részére (2015)
PDF Összegzés az ajánlatok elbírálásáról

Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. pénzügyi-, számviteli-, bér-, és munkaügyi feladatainak ellátása (2015)
PDF összegezés az ajánlatok elbírálásáról
PDF Vállalkozói szerződés

Földgáz beszerzés a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. részére (2015)
PDF összegzés az ajánlatok elbírálásáról
PDF Vállalkozói szerződés

A járóbeteg szakellátás számítógépes medikai szoftverrel történő ellátása, a Szoftver gyártói támogatása, karbantartása és folyamatos üzemének biztosítása a Dél-budai Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátása részére
PDF összegezés az ajánlatok elbírálásáról
PDF Vállalkozói szerződés

__________________________________________________________________________________________

PDF Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi Közbeszerzési terve

PDF Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi Közbeszerzési terve

PDF Laboratóriumi reagensek és vegyszerek beszerzése, a felhasználáshoz szükséges készülékek biztosítása (3/1)

PDF Laboratóriumi reagensek és vegyszerek beszerzése, a felhasználáshoz szükséges készülékek biztosítása (3/2)

PDF Laboratóriumi reagensek és vegyszerek beszerzése, a felhasználáshoz szükséges készülékek biztosítása (3/3)

PDF Vezető beosztású munkavállalók nyilvános adatai